STRONGER

TOGETHER

TRADE UNION IN
TELEPERFORMANCE

Since July this year, we have been openly working in Teleperformance Polska Sp. z o.o. and TPG Katowice Sp. z o.o. as a registered trade union.
Join us and together we will fight for:

  • respect in the workplace;

  • development opportunities and a clearly described career path;

  • clear and fair pay principles regardless of the type of contract;

  • bonuses that depend on your work, not on your luck;

  • superiors who know their responsibilities and speak the language in which you work!

To już ROK Razem!

Pomimo wielu trosk i trudności, jesteśmy ze sobą już rok! W tym czasie zrobili/łyśmy więcej niż na co dzień pamiętamy! Z tego powodu zamieszczamy krótką listę sukcesów oraz grafikę z tym, co dał nam związek zawodowy!

Co dał nam Związek Zawodowy?

  • grafik na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca (na projektach, gdzie czuje się obecność naszych członków),

  • wyszczególnienie elementów wypłaty dla osób na UZ i paski dla osób na UoP - a więc i transparentność w wypłatach. Dla niektórych z nas oznaczało to np. wypłacenie zaległych premii!

  • poprawa kultury osobistej pomiędzy przełożonymi a agentami/tkami na projektach, gdzie tego brakowało,

  • zadośćuczynienie za opóźnienia w wypłatach i wypracowanie systemu, który ma zapobiegać jakimkolwiek opóźnieniom w przyszłości.

TP banner Razem Silniejsi.png