Systemowe rozwiązanie powracających problemów technicznych

Przekazanie informacji o wynikach negocjacji
Kolejne kroki będą publikowane aż do momentu rozwiązania problemu.

Będzie

Przekazanie raportu oraz spotkanie
z Pracodawcą i jego specjalistami w temacie.
Wersja finalna raportu wraz z zaleceniami
Webinar  dotyczący raportu o problemach technicznych
Kampania informacyjna w social mediach związku zawodowego. Zbieranie informacji oraz przygotowywanie Webinaru w sprawie raportu.
Rozpoczęcie Prac nad Raportem. Komunikacja z członkami związku oraz pracownikami.

Było

Zgłoszenie naszych zastrzeżeń Pracodawcy podczas spotkania negocjacyjnego. Pracodawca informuje, że nie dostaje podobnych komunikatów. Prosi o raport w sprawie.
Rozpoczęcie zbierania informacji o skali problemu
Rozpoznanie występowania problemów technicznych jako problemu dotyczącego większość pracowników