top of page
 • razemsilniejsi

#AllAbout: Umowa o pracę a umowa zlecenia

Czemu tak często namawiamy was do podpisywania umów o pracę zamiast zlecenia? Nie bez powodu. Umowa o pracę niesie za sobą wiele korzyści, z którymi tej drugiej wygrać trudno.

Umowa o pracę to najstabilniejsza forma zatrudnienia. Umożliwia korzystanie z pełni uprawnień, jakie wynikają z przepisów Kodeksu pracy. Pracownik zatrudniony na „zleceniówce”, czyli umowie cywilnoprawnej, nie otrzymuje przywilejów, o których mowa w Kodeksie pracy – m.in. urlopu macierzyńskiego czy zasiłku chorobowego, chyba że składkę opłaca dobrowolnie albo pracodawca w umowie określił inaczej.

Co daje umowa o pracę?

 • stabilność zatrudnienia - znaczny stopień ochrony przed rozwiązaniem umowy [zamiast zwolnień z dnia na dzień na umowie zlecenia]

 • minimalne wynagrodzenie za pracę [zamiast minimalnej stawki za godzinę]

 • płatne urlopy: wypoczynkowy, na żądanie, macierzyński [zamiast… braku urlopów]

 • twoja praca liczy się do stażu pracy [ponieważ UOP działa na zasadzie prawa pracy a UZ prawa cywilnego]

 • egzekwowanie swoich praw w oparciu o Kodeks Pracy [zamiast Kodeksu Cywilnego, gdzie brakuje przepisów dotyczących zatrudnienia]

 • stała pensja za miesiąc - nie musisz zliczać godzin, głowić się, porównywać czy wszystko się zgadza

 • normy wymiaru czasu pracy [na zleceniu jeśli pracujesz np. 200 godzin w miesiącu, to nie jest to regulowane kodeksem pracy]

 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ważne! Jeśli twoja praca spełnia definicję stosunku pracy, to umowa zlecenia jest nielegalna. Kiedy mówimy o występowaniu stosunku pracy?

Do cech charakterystycznych stosunku pracy, które zobowiązują do podpisania z pracownikiem umowy o pracę, należą:

 • wykonywanie pracy następuje pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym,

 • świadczenie pracy wykonywane jest przez pracownika osobiście,

 • pracodawca wypłaca wynagrodzenie za wykonywanie pracy określonego rodzaju.

Inaczej rzecz ujmując – umów cywilnoprawnych nie można stosować, aby ukryć rzeczywisty stosunek pracy i jako sposób na obniżenie kosztów pracowniczych. Oba rodzaje umów nie są tożsame, a związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat walczą z nadużyciami i niewłaściwym stosowaniem przez pracodawców umów cywilnoprawnych.

Pamiętajmy o swoich prawach! Jako pracownicy i pracowniczki musimy dbać przede wszystkim o swój dobrostan, a do niego zalicza się pewne, stabilne i bezpieczne zatrudnienie, z pełnymi prawami pracowniczymi na podstawie Kodeksu Pracy.

Jesteś gotowy/gotowa na zadbanie o swoje warunki pracy? Dołącz do nas już dziś: https://register.razemsilniejsi.org/pl/

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page