top of page
  • razemsilniejsi

Ankieta przednegocjacyjna | Pre-negotiation survey | Umfrage vor der Neuverhandlung

* EN, GER below

Idziemy dalej!

Jak pewnie wiecie, niedawno wybraliśmy skład Komisji Międzyzakładowej. Nasza nowa ekipa działa prężnie i szykujemy się do negocjacji z Pracodawcą.

Niezwykle ważną sprawą w tej sytuacji jest nasza ankieta ‒ dzięki niej poznamy Wasze problemy i ustawimy priorytety Związku.

Dlatego nie czekaj i wypełnij ankietę! -> https://forms.gle/WNHd5xhJ1rnzUNty5

 

Let us move on!

As you probably know, we recently elected the Intercompany Board. Our new team is working hard and we are preparing to negotiate with the Employer.

An extremely important issue in this situation is our survey - thanks to it we will learn about your problems and set the priorities of the Association.

So, do not wait and fill out the questionnaire!

 

Lassen Sie uns weitermachen!

Wie Sie wahrscheinlich gehört haben wir kürzlich den Intercompany-Vorstand gewählt. Unser neues Team arbeitet hart, um? die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vorzubereiten.

Ein äußerst wichtiges Thema in dieser Situation ist unsere Umfrage - dank ihr werden wir von Ihren Problemen erfahren und die Prioritäten des Verbandes festlegen.

Warten Sie also nicht und füllen Sie den Fragebogen aus!

26 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page