top of page
  • razemsilniejsi

Czym jest związek zawodowy i po co do niego dołączyć?

Co to jest związek zawodowy?

Związek zawodowy to dobrowolnie istniejąca organizacja pracowników, której zadaniem jest reprezentowanie grupy zatrudnionych, stanie na straży przestrzegania praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz negocjowanie lepszych warunków pracy. Związki zawodowe mogą negocjować wyższe płace, lepsze standardy i warunki pracy oraz korzystne układy zbiorowe pracy. Prawo daje związkom zawodowym niezależność statutową.

Jakie zmiany zachodzą w miejscu pracy po tym, jak zacznie działać w nim organizacja związkowa?

Pracodawca ma obowiązek konsultować się ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnień dyscyplinarnych, wypowiedzeń umowy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony oraz zamiaru wypowiedzenia warunków pracy lub płacy na mniej korzystne. To samo dotyczy zwolnień grupowych. Związkowcy mogą więc kontrolować i negocjować kwestię zwolnień w zakładzie pracy. Podobnie wygląda kwestia zmian zasad wynagrodzenia czy premiowania. Zgodnie z regulaminem pracy związek zawodowy musi albo zaopiniować takie decyzje, albo wyrazić zgodę na wprowadzanie zmian.

Związkowcy mają kontrolę nad funduszem socjalnym. Pracodawca musi współpracować z nimi w celu ustalania planu wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. WAŻNE: ZFŚŚ w Teleperformance nie istniało przed założeniem związku - powstało z inicjatywy i we współpracy z naszym związkiem zawodowym!

Organizacja związkowa może kierować do pracodawcy pisma, wnioski dotyczące konkretnych pracowników (np. gdy są ofiarami dyskryminacji lub otrzymują zbyt niskie wynagrodzenie). Organizacja może także reprezentować swoich członków i członkinie w sądzie pracy.

Związkowcy mają większą siłę działania i skuteczne narzędzia nacisku, by zgłaszać pracodawcy postulaty i żądania dotyczące poziomu płac, czasu pracy itp. Trudniej je wówczas zignorować. Organizacja działa na rzecz walki z mobbingiem, tworząc komisje i ustalając procedury przeciwdziałania nękaniom. Ponadto pracownicy i pracownice poprzez istnienie związku zdobywają wiedzę o sytuacji zakładu pracy i dzięki temu mogą domagać się zmian na lepsze. Mają również większą kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP w miejscu pracy. Współpracują z Inspekcją Pracy, uczestnicząc podczas czynności kontrolnych czy otrzymując wyniki kontroli.

Pracodawca, u którego działają związki zawodowe, musi mieć na uwadze, że niektórzy członkowie związku są pod szczególną ochroną i trudno rozwiązać z nimi stosunek pracy. Dotyczy to głównie członków organizacji wskazanych z imienia i nazwiska w uchwale zarządu związku oraz członków zarządu lub komisji rewizyjnej związku.

Aktywna walka o swoje prawa oraz zaangażowanie dużej liczby pracowników może pomóc zmienić warunki pracy na lepsze i osiągnąć porozumienie, tak jak miało to miejsce np. w przypadku strajku generalnego w fabryce Solarisa. Pracownicy po 40 dniach strajku wywalczyli wzrost pensji oraz kolejne podwyżki i premie przyznawane od 2023 roku.

Dołącz do związku już dziś, wypełniając e-deklarację: https://register.razemsilniejsi.org/pl/

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page