top of page
  • razemsilniejsi

Dlaczego pracujący migranci powinni dołączyć do Związku?


Sytuacja migrantów na rynku pracy w wielu krajach może być trudna, a członkostwo w związku zawodowym może okazać się niezbędne w ich sytuacji.

Migranci często spotykają się z problemami na rynku pracy, takimi jak niskie płace, brak zabezpieczenia socjalnego, brak równości w dostępie do miejsc pracy czy trudności w zdobyciu umiejętności językowych. Członkostwo w związku zawodowym pomaga im w walce z takimi problemami.

Po pierwsze, związki zawodowe mają na celu poprawę warunków pracy i podwyżki płac, co może przynieść korzyści dla migrantów, którzy często pracują w sektorach niskopłatnych. Działania te obejmują negocjacje z pracodawcami w sprawie wynagrodzeń i warunków pracy, a także walkę o prawa pracownicze, takie jak godziny pracy, przerwy i opieka zdrowotna oraz pilnowanie przestrzegania zasad BHP.

Po drugie, związki zawodowe oferują szkolenia i kursy, które pomagają migrantom w zdobyciu niezbędnych umiejętności językowych i zawodowych, co zwiększa ich szanse na rozwój. Członkowie związku mają również dostęp do pomocy prawnej i negocjują z pracodawcami, co umożliwia skuteczną walkę o swoje prawa i interesy.

Warto również zaznaczyć, że członkostwo w związku zawodowym może pomóc migrantom w poznaniu nowych ludzi, którzy mają wspólny cel. Związki zawodowe często organizują spotkania i szkolenia dla członków i członkiń,, co umożliwia im nawiązanie kontaktów z innymi pracownikami i zrozumienie kultury pracy w danym kraju.

Co powinien zrobić pracodawca dla pracowników-migrantów?

  • Szanować nieodłączne prawo pracowników, w tym pracowników wykonawców i podwykonawców, do organizowania się i negocjowania w sprawach, które ich dotyczą, niezależnie od obowiązujących ram prawnych lub regulacyjnych.

  • Informować pracowników w zrozumiałym dla nich języku o ich prawie do wstępowania do związków zawodowych oraz o wszelkich istniejących mechanizmach składania skarg na poziomie operacyjnym.

  • Informować wszystkich wykonawców, podwykonawców i kadrę zarządzającą, że nie należy podejmować żadnych działań przeciwko osobom korzystającym z praw związkowych.

  • Upewnić się, że istnieje mechanizm, dzięki któremu pracownicy mogą bezpiecznie i bez obawy przed represjami przekazywać skargi.

Podsumowując, członkostwo w związku zawodowym może być niezbędne dla migrantów na rynku pracy. Działania związków zawodowych mają na celu walkę z dyskryminacją i poprawę warunków pracy dla wszystkich pracowników, w tym dla migrantów. Dzięki sile zbiorowej, związki zawodowe mogą negocjować z pracodawcami i wprowadzać zmiany, które korzystnie wpłyną na sytuację migrantów i innych pracowników.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page