Już wkrótce.../Soon...

Aktualizacja: lip 3


Już wkrótce szczegóły dotyczące powstania naszego związku!


A jeśli jesteście głodni nowości, jak mopsik deseru, koniecznie nas obserwujcie! Soon the details from the set up of our union! And if you're hungry for news, like a dog for a dessert, follow us!

14 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Razem Silniejsi! Stronger Together!

Właśnie założyliśmy Związek Zawodowy "Razem Silniejsi" NSZZ Solidarność! To nie była łatwa decyzja, ani prosta droga. Ponad pół roku spotykaliśmy/łyśmy się regularnie i rozmawialiśmy/łyśmy ze współpra

(+48) 518 503 539 - Sekretarz Patrycja Stolarz | kontakt@razemsilniejsi.org