top of page
  • razemsilniejsi

Młodzi do związków zawodowych, związki zawodowe do młodych!

Razem Silniejsi to związek, który tworzą też młodzi ludzie, jak choćby członek naszej komisji, Marcin Zubiński.

Będąc młodą osobą na rynku pracy, zazwyczaj nie posiada się doświadczenia w zakresie warunków i zasad, jakie powinny obowiązywać w miejscu pracy, przez co jest się narażonym na wykorzystywanie ze strony pracodawcy.

- mówi Marcin, który ma 23 lata i już jest w komisji naszego związku, a więc między innymi on spotyka się z pracodawcą w sprawach pracowniczych dotyczących całego Teleperformance, nie tylko naszych członków.

Członkostwo w związku chroni przed wyzyskiem, często też przed zwolnieniem - rozwiązaniem stosunku pracy.

Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w dzisiejszych czasach jest trudna i pełna wyzwań. Wiele osób po ukończeniu szkoły lub studiów boryka się z problemem znalezienia odpowiedniej pracy. Przyczyną takiego obrotu zdarzeń są m.in. brak doświadczenia zawodowego oraz duża konkurencja na rynku pracy.

W takiej sytuacji, członkostwo w związku zawodowym może okazać się niezbędne. Związki zawodowe są organizacjami reprezentującymi interesy pracowników wobec pracodawców i państwa. Działają one na rzecz poprawy warunków pracy, zwiększenia wynagrodzeń oraz ochrony praw pracowników.

Jesteś młodym pracownikiem, pracowniczką? Jesteś na początku swojej drogi zawodowej? Zlecenie bądź zatrudnienie w Teleperformance to Twoja pierwsza praca? Nie zwlekaj i zapisz się już dziś do związku zawodowego: https://register.razemsilniejsi.org/pl/

Dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, członkostwo w związku zawodowym może przynieść wiele korzyści. Zgodnie z art. 23 Ustawy o związkach zawodowych:

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przede wszystkim, związek zawodowy może negocjować warunki zatrudnienia z pracodawcą, prowadzić porady prawne, pomóc w uzyskaniu informacji na temat rynku pracy, a także zapewnić wsparcie w trudnych sytuacjach.

Ponadto, związki zawodowe często organizują szkolenia i kursy, które pomagają w zdobyciu niezbędnych umiejętności zawodowych. Członkowie związku mają również dostęp do pomocy prawnej oraz pomocy w negocjacjach z pracodawcami. W Razem Silniejszych nasi członkowie i członkinie mogą liczyć na ochronę prawną 24/7 i dodatkowe benefity.

Warto zaznaczyć, że członkostwo w związku zawodowym nie tylko przynosi korzyści indywidualne, ale również wpływa na poprawę warunków pracy dla wszystkich pracowników w danej branży. Dzięki siły zbiorowej, związki zawodowe mają większą szansę na negocjacje z pracodawcami i na wprowadzenie zmian, które korzystnie wpłyną na sytuację wszystkich pracowników.

Podsumowując, sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest trudna, jednak członkostwo w związku zawodowym może okazać się kluczowe w uzyskaniu pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach. Przystąpienie do związku zawodowego to inwestycja w swoją przyszłość zawodową, która może przynieść wiele korzyści.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page