top of page
  • razemsilniejsi

Po spotkaniu w Bukareszcie: Walczymy o godność w TP!

Zaktualizowano: 15 mar 2023


Zdjęcie: komisja naszego związku zawodowego na spotkaniu z panem Olivierem Rigaudy w Bukareszcie. Od lewej: Marcin Zubiński, Olivier Rigaudy, Maciej Wdowik i Martin Widera.

Jedyna droga Teleperformance do osiągnięcia sukcesu, to szczęśliwi i zadowoleni pracownicy

- to słowa wiceprezesa Teleperformance SE Oliviera Rigaudy skierowane do naszych przedstawicieli w czasie ich niedawnego spotkania. Zgadzamy się z nimi całkowicie.

Naszym celem jako związkowców i związkowczyń jest sprawienie, aby pracownicy Teleperformance mogli cieszyć się szczęściem i zadowoleniem w pracy i poza nią. Dlatego walczymy o:

  • Zarobki gwarantujące godne i komfortowe życie

  • Stabilne zatrudnienie, pozwalające podejmować życiowe decyzje bez obawy o nagłą utratę pracy,

  • Jasne i przejrzyste zasady awansów i premiowania

  • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przez co rozumiemy także wolność od mobbingu i dyskryminacji, oraz (co bardzo ważne w tak stresującej pracy jak nasza) dbałość o dobrostan psychiczny.

Globalni liderzy Teleperformance zdają sobie sprawę z konieczności uznania roli związków zawodowych oraz współpracy z nimi. Znalazło to wyraz w punkcie 5 Globalnej Umowy Ramowej o Odpowiedzialności Społecznej zawartej pomiędzy Teleperformance SE w imieniu swoim oraz organizacji podległych a UNI Global Union reprezentującym pracowników TP z wielu krajów na całym świecie, także z Polski. Punkt ten mówi:

TP SE będzie konstruktywnie współpracować z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi stowarzyszonymi z UNI w celu kształtowania pozytywnych stosunków pracowniczych, w atmosferze, która wspiera zaspokajanie długoterminowych potrzeb pracowników Spółki [...].

Czas, aby także nasi lokalni szefowie uznali tę rzeczywistość. Czasy się zmieniły. Nadszedł moment, aby usiąść do stołu negocjacyjnego i zacząć wspólnie rozwiązywać wszystkie nasze kwestie sporne, aby pracownicy mogli być szczęśliwi i zadowoleni, a Teleperformance mogło się rozwijać.

Czas także, aby pracownicy i pracownice Teleperformance uświadomili sobie, że to oni są kluczem do rozwoju firmy. Połączmy nasze siły i wspólnie sprawmy, aby TP faktycznie stało się dobrym miejscem do pracy. Dołączcie do związku już teraz. https://register.razemsilniejsi.org/pl/

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page