top of page
  • razemsilniejsi

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony tylko z uzasadnieniem!


Kochani i kochane, dziś krótki post, bo mamy dużo pracy. Teleperformance - zgodnie z prawem* - zawiadomiło nas kilka dni temu o zamiarze rozwiązania umów z grupą pracowników i pracownic. Wśród nich znalazły się niestety osoby z naszego związku. Prawo daje związkowi możliwość podjęcia się obrony zwalnianych członków, więc porozumieliśmy się z nimi i właśnie piszemy pisma w ich obronie, jutro upływa termin ich złożenia.

Chcemy przekonać firmę, aby zaproponowała naszym zwalnianym członkom i członkiniom pracę na analogicznych stanowiskach w innych projektach. Trzymajcie kciuki, aby udało nam się uratować te miejsca pracy.

* W przypadku zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową na piśmie, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Następnie związek zawodowy ma 5 dni na przekazanie pracodawcy swoich umotywowanych zastrzeżeń, jeżeli uzna, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niewyrażenia przez nią opinii w ustalonym terminie, pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że konsultacja związkowa ma charakter uprzedni – co oznacza, że powinna nastąpić przed podjęciem przez pracodawcę decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę.

* Podst. prawna - art. 38 Kodeksu Pracy

Chcesz być chroniony / chroniona w miejscu pracy? Zapisz się do związku zawodowego!

Wypełnij deklarację online w kilku prostych krokach: https://register.razemsilniejsi.org/pl/

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page