top of page
 • razemsilniejsi

Teleperformance wprowadził regulamin pracy zdalnej w porozumieniu z ZZ Razem Silniejsi


Drogie koleżanki, drodzy koledzy z pracy! Jak wiemy, we współpracy ze związkiem zawodowym został wypracowany i wdrożony regulamin pracy zdalnej.

Co zawiera regulamin?

 • co oczywiste, określenie grup pracowników objętych pracą zdalną

 • obowiązki pracodawcy i pracownika

 • w przypadku świadczenia przez Pracownika pracy w miejscu zamieszkania, Pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, z wyłączeniem pojedynczych art.

 • Pracodawca zobowiązany jest pokryć Pracownikowi koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej, tj. koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Z tego tytułu Pracownikowi będzie przyznawany ryczałt miesięczny, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez Pracownika w związku z pracą zdalną (Nie dotyczy okazjonalnej pracy zdalnej!)

 • W porozumieniu ze związkiem, ustalono ryczałt w wysokości 40 zł miesięcznie.

 • Kiedy następują kontrole pracy zdalnej

 • Zasady polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę

 • Praca zdalna na wniosek pracownika

 • Zasady poufności i ochrony informacji, w tym danych osobowych

 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad pracy zdalnej.

Jak widać, są tam istotne informacje ważne dla tych z nas, którzy i które pracują zdalnie. W celu zapoznania się ze szczegółami, zachęcamy do lektury regulaminu pracy zdalnej - dostępny w intranecie 🙂

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page