To już oficjalnie! | It's official!

Aktualizacja: lip 5

Wczoraj był wielki dzień! O godz. 15.00 poinformowaliśmy pracodawcę o powstaniu naszego związku zawodowego w Teleperformance - Razem Silniejsi. Teraz czekamy na zwrotkę i spotkanie z pracodawcą, aby m.in. ustalić w jaki sposób będziemy mogli się efektywnie komunikować w dobie pracy zdalnej. Friday 3 July was a big day! At 3 p.m. we informed the employer about the formation of our trade union in Teleperformance - Together Stronger. Now we are waiting for a feedback and a meeting with the employer to determine, among other things, how we will be able to communicate effectively in the era of remote working.

Razem Silniejsi. Z niecierpliwością czekamy na zwrotkę i spotkanie z pracodawcą, aby m.in. ustalić w jaki sposób będziemy mogli się efektywnie komunikować w dobie pracy zdalnej. załącznik: wypis z regionu

52 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Razem Silniejsi! Stronger Together!

Właśnie założyliśmy Związek Zawodowy "Razem Silniejsi" NSZZ Solidarność! To nie była łatwa decyzja, ani prosta droga. Ponad pół roku spotykaliśmy/łyśmy się regularnie i rozmawialiśmy/łyśmy ze współpra

(+48) 518 503 539 - Sekretarz Patrycja Stolarz | kontakt@razemsilniejsi.org