top of page
  • razemsilniejsi

Układ zbiorowy pracy

✨ ENG BELOW ✨


Układ Zbiorowy Pracy (UZP) przynosi korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla pracodawców, UZP oferuje następujące korzyści:


1. Dostosowanie do specyfiki firmy: UZP pozwala na ustalenie zasad zatrudnienia, które są lepiej dostosowane do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy.

2. Stabilność: UZP gwarantuje stabilność zatrudnienia, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników.

3. Standaryzacja warunków zatrudnienia: W przypadku układów ponadzakładowych, mogą one ustanawiać jednolite zasady pracy dla wszystkich objętych nimi pracowników, co sprzyja standaryzacji warunków zatrudnienia na szerszym rynku pracy.

4. Ochrona praw pracodawcy: UZP nie tylko chroni prawa pracowników, ale także ustala obowiązki pracodawcy i pracowników. W treści układu zbiorowego opisana jest wzajemna relacja między dwoma stronami.


Warto jednak pamiętać, że warunki pracy określone w UZP nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż te określone w Kodeksie Pracy.


✨ A Collective Bargaining Agreement (CBA) may indirectly attract more clients to your company, although it’s not typically a direct factor in customer acquisition. Here’s how:


1. Improved Productivity: Through collective bargaining, workers tend to receive a greater share of productivity gains as wages. This can promote cooperation and increase productivity in the enterprise, which could lead to improved products or services that attract more clients.

2. Enhanced Reputation: Having a CBA could enhance your company’s reputation as a fair and responsible employer. This could make your company more attractive to socially conscious clients.

3. Stability: A CBA can provide stability in the workplace, which can lead to consistent quality in products or services. This consistency can be appealing to clients.


However, it’s important to note that the impact of a CBA on client attraction can vary greatly depending on the industry, the specifics of the CBA, and the values of your potential clients.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page