top of page
  • razemsilniejsi

Wolny weekend i inne zdobycze związków zawodowych

Czy wiesz, że wolne weekendy zawdzięczamy związkom zawodowym? A wraz z nimi związane było pracowanie 40 godzin tygodniowo, zamiast, dajmy na to, 60. Nieraz w historii ruch związkowy zapoczątkował wielkie zmiany społeczne, jak chociażby urlopy czy regulacje prawne zakazujące pracy dzieci 🚫

Jakie są historyczne zdobycze ruchu związkowego? 🤔

🧘 Weekend

W 1870 roku średni tydzień pracy dla większości pracowników w USA wynosił 61 godzin - prawie dwa razy więcej niż większość Amerykanów pracuje obecnie. Jednak pod koniec XIX wieku i w XX wieku związki zawodowe zaangażowały się w masowe strajki, aby domagać się skrócenia tygodnia pracy, tak aby Amerykanie mogli spędzać czas w domu z bliskimi, zamiast nieustannie harować dla swoich pracodawców bez czasu wolnego. Do 1937 roku te akcje pracownicze stworzyły wystarczający impet polityczny, aby uchwalić Fair Labor Standards Act, który pomógł stworzyć federalne ramy dla krótszego tygodnia pracy, w którym było miejsce na czas wolny. W kolejnych dziesięcioleciach, szczególnie w okresie od lat 40. do 60. XX w., zwiększyła się liczba krajów, które przyjęły piątkowo – sobotni lub sobotnio – niedzielny weekend, by dostosować się do rynków międzynarodowych.

🚸 Koniec pracy dzieci

Organizacje takie jak National Consumers' League (Narodowa Liga Konsumentów) i National Child Labor Committee (Narodowy Komitet Pracy Dzieci) współpracowały na początku XX wieku, aby zakazać pracy dzieci. Pierwsza krajowa konwencja Amerykańskiej Federacji Pracy (AFL) przyjęła w 1881 roku "rezolucję wzywającą stany do zakazania dzieciom poniżej 14 roku życia wszelkiej pracy zarobkowej", a wkrótce potem stany w całym kraju przyjęły podobne zalecenia, co doprowadziło do uchwalenia w 1938 roku Ustawy o Uczciwych Standardach Pracy (Fair Labor Standards Act), która po raz pierwszy uregulowała kwestię pracy dzieci na szczeblu federalnym. Następnie przyjęto Konwencję Genewską i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych i Komunalnych opracowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

A także:

🗓️ 40-godzinny tydzień pracy

⌛️ 8-godzinny dzień pracy

🙏 Zasiłki dla bezrobotnych

⚖️ Przepisy dotyczące odszkodowań pracowniczych

🏥 Ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez pracodawcę

👨‍👩‍👧‍👦 Urlop rodzicielski i zdrowotny

🗳️ W Polsce związek zawodowy wywalczył nam demokrację. Jak widać, organizacja związkowa może być nie tylko motorem zmian w twoim miejscu pracy, ale też szerszych przemian społecznych, legislacyjnych czy ustrojowych. Dołącz do nas i wspólnie chodźmy po lepsze warunki pracy!

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page