top of page
  • razemsilniejsi

Wyniki ankiety na temat warunków pracy

W ciągu ostatnich tygodni zachęcaliśmy Was do wypełniania ankiety na temat warunków pracy w Teleperformance. Ankieta nadal jest otwarta, każda osoba pracująca w TP może jeszcze ją wypełnić. Jednakże zebraliśmy już wystarczającą liczbę odpowiedzi, aby móc zaprezentować Wam jej wstępne wyniki. W kolejnych dniach będziemy publikować dane dotyczące poszczególnych zagadnień. Dziś – temat najbardziej ogólny, ale też, naszym zdaniem, niezwykle istotny: ZADOWOLENIE Z PRACY! Zebrane dane opowiadają ciekawą historię.


Poprosiliśmy Was, abyście oceniły i ocenili swój stosunek do pracy w oderwaniu od warunków zatrudnienia – zarobków itd. Z analizy odpowiedzi wynika, że LUBIMY SWOJĄ PRACĘ – prawie 66% osób wypełniających ankietę taki stosunek do pracy zadeklarowało (trochę ponad 11% osób jej nie lubi). Lubimy ją, pomimo że wykonywanie jej jest wyczerpujące (głównie psychicznie – prawie 85% respondentów i respondentek tak zadeklarowało, choć w różnym stopniu) i trudne lub bardzo trudne – 67% odpowiedzi na to wskazywało.


Niewykluczone, że na ten pozytywny stosunek do pracy wpływa nasze przekonanie o tym, że jest ona potrzebna – prawie 74% osób odpowiedziało, że ich praca jest społecznie użyteczna.


Jednakże kiedy zapytaliśmy o ogólne zadowolenie z pracy, obraz malowany przez dane przestał być tak różowy. W sumie trochę ponad 40% z nas zadeklarowało różny stopień niezadowolenia. To mniej niż połowa, wydawałoby się to nienajgorszym wynikiem – jednak osób deklarujących zadowolenie jest mniej – jedynie niecałe 35%. Dla niespełna 25% osób udzielających odpowiedzi praca nie jest ani zadowalająca, ani niezadowalająca.


Skąd ta zasadnicza różnica pomiędzy lubieniem pracy jako takiej a zadowoleniem z niej? W naszej ocenie wynika ona z warunków zatrudnienia: płac, rodzaju umów, szans rozwoju zawodowego, kultury zarządzania i innych czynników, które będziemy analizować w kolejnych postach. Niech pointą będzie fakt, że pomimo że lubimy naszą pracę i uważamy ją za potrzebną, aż 63% z nas planuje z niej odejść.


Przypominamy: ankieta jest ciągle otwarta, a jej wyniki nie są ostateczne. Jeśli chcesz się wypowiedzieć, aby twoja perspektywa i ocena pracy w Teleperformance została wzięta pod uwagę, jeśli chcesz aby twoja i twoich koleżanek sytuacja znalazła odzwierciedlenie w danych, które będziemy wykorzystywać planując kolejne działania – wypełnij ją i zachęć do tego osoby z którymi pracujesz. Link znajdziesz w na swojej pracowniczej skrzynce mailowej, w mailu od Związku Zawodowego Razem Silniejsi. Jeśli z jakiegoś powodu on nie działa, skontaktuj się z nami za pomocą maila kontakt@razemsilniejsi.org lub poproś o pomoc znajomych związkowców – dane wskazują, że ponad 85% pracowników i pracownic TP zna przynajmniej jedną osobę należącą do naszego związku.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page