top of page
Szukaj
  • razemsilniejsi

Zmiany w kodeksie pracy: 2023 a praca zdalna

Wielu pracowników Teleperformance pracuje zdalnie, dlatego temat zmian w kodeksie pracy jest dla nas bardzo ważny.

Przygotowujemy się do spotkania, w kwestii warunków pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem ustawy na ten temat przez polski rząd. Aktualnie praca zdalna regulowana jest prawami tymczasowymi, które zostały wprowadzone w czasie pandemii. Jednak już wiosną 2023 wejdą w życie nowe ustalenia, a zasady pracy zdalnej oficjalnie pojawią się w Kodeksie pracy. Sejm zakończył pracę nad projektem, teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej to:

  • ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej,

  • możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika,

  • regulacja warunków lokalowych i technicznych pracownika wykonującego prace zdalną,

  • unormowanie obowiązków pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej,

  • unormowanie prawa do kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej,

  • obowiązek pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikowi - wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

  • ekwiwalent pieniężny dla pracownika, w sytuacji gdy pracodawca nie zapewni mu niezbędnych urządzeń i materiałów,

  • ustalenie przepisów BHP dotyczących pracy zdalnej.

  • Kodeks pracy reguluje obowiązki pracodawcy, podstawy do obowiązkowej pracy zdalnej, posiada zapisy kiedy pracodawca nie może jej odmówić i jakie są rekompensaty dla pracownika w ramach pracy zdalnej.

Chcesz zgłosić własne potrzeby i postulaty związane z pracą zdalną w Teleperformance? Napisz do nas!

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page