Kim jest
Społeczny Inspektor Pracy?

SIP działa na rzecz wszystkich pracowników. Czuwa nad tym, by pracodawca przestrzegał przepisów prawa pracy. Społeczni Inspektorzy Pracy są wybierani spośród członków związku zawodowego lub osób, które zgłoszą się do i otrzymają aprobatę Związku Zawodowego.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o Społecznych Inspektorach Pracy ważny głos może oddać jedynie Pracownik danego zakładu pracy, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

SIP udziela porad prawnych wszystkim osobom zatrudnionym u jego Pracodawcy i reprezentuje ich interesy przed pracodawcą.

Na przykład, gdy wydarzy się wypadek przy pracy dba o to, by pracownik nie został sam ze swoimi problemami.

Jakie SIP ma

uprawnienia?

Społeczny Inspektor Pracy ma prawo:

  • kontrolować, czy pracodawca zapewnia dobre warunki pracy i chroni prawa każdego pracownika,

  • żądać, by pracodawca usunął zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika,

  • kontrolować, czy stan budynków, maszyn, urządzeń i procedur w pracy zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

  • pomagać w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

  • oceniać i zgłaszać możliwości wystąpienia chorób zawodowych i innych schorzeń, które są związane z pracą, oraz kontrolować, czy pracodawca właściwie im zapobiega

  • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz sprawdza, czy pracodawca je wykonuje.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z Regulaminem oraz Harmonogramem Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w naszym Zakładzie Pracy.

Harmonogram Wyborów

Regulamin Pracy

Jak zostać SIPem?

 

Skontaktuj się z Komisją Wyborczą w dniach X-Y czerwca, w tytule maila wpisując: kandydat(ka) na SIP

a w treści:

  • informację, że chcesz (fakultatywnie, dlaczego chcesz) kandydować na stanowisko SIPa,

  • imię i nazwisko,

  • długość stażu pracy w TPG Katowice,

  • podstawę zatrudnienia (UZ/UOP)

a jeśli nie jesteś jeszcze w Związku Zawodowym - dołącz, wypełniając Deklarację Członkowską.

Formularz wyborów Społecznych Inspektorów Pracy